İlaç Takip Sistemi
İlaç Takip Sistemi (İTS) Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı İTS şeklindedir. İlaç Takip Sistemi, karekod ve içindeki bilgilerin sistem merkezine gönderilmesi şeklinde çalışır. Karekod ise, ilaçlarda ikinci bir barkod uygulamasıdır, daha az yer kaplayıp daha çok veri tutmaktadır. Karekod ile tüm ilaçlar benzersiz olarak numaralanmış olacaktır.

Sistem; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütleri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firmaların katıldığı 3 toplantıda şekillendirilmiş ve kullanılacak barkod tipinin de "Datamatrix" olmasına karar verilmiştir. Sistem yazılımları ve altyapısı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve işletilecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; tanımlayıcılara ait standartların tespiti ve izleme yapmak üzere veri aktarımları standartlarının tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir. Yönetmelik değişikliği ile, karekodun ürünler üzerine 01.10.2009 tarihinden itibaren uygulanması mecburi hale gelmiştir.

İlaç Takip Sistemi ise 1.7.2009 tarihinde çalışmaya başlayacak ve ürünler bu tarihten itibaren piyasaya verilmeye başlanacaktır. Ülkemizde tüm ilaçlar 1.1.2010 tarihinden itibaren karekodlu olarak satılacaktır.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMIMIZI İNCELEMEK ve HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ


İlaç Takip Sistemi

Orkestra İTS ( İlaç Takip Sistemi ), T.C. Sağlık Bakalığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan İlaç Takip Sistemi (İTS) ne uygun olarak tasarlanmış bir yazılım çözümüdür.

İlaç Takip Sistemi (İTS) Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. İlaç Takip Sistemi, karekod ve içindeki bilgilerin sistem merkezine gönderilmesi şeklinde çalışır.

Orkestra İTS ilaç üreticileri ve ilaç ithal eden firmalar için özel olarak tasarlanmıştır. Diğer Orkestra Yazılım Platformu entrumanlarında olduğu gibi Orkestra İTS entrumanı da özelleştirilebilir. Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Ürünümüzü İncelemek İçin Tıklayınız

Karekod Barkod

Tanımlayıcı olarak 2D Datamatrix yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklaması ve veri kurtarma imkanı bulunması sebebi ile seçilmiştir. Böylece EAN13 barkodu ile karışmalar da engellenmiş olacaktır.

Karekod içerisine 2335 karaktere kadar bilgi koyulabilir. Oysa kullandığımız standart barkod sadece 13 karakterden oluşur.

Burada amaç;

  • İlacın barkodunu
  • İlacın parti numarasını
  • İlacın son kullanma tarihini
  • İlacın seri numarasını tek bir barkod ile okutmaktır. Bu bilgiler haricinde ek bilgiler Karekod içerisine konulabilir.
Karekod Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız


Ücretsiz Karekod Oluşturmak İçin Tıklayınız

Ambalaj ve etiketleme yönetmeliği

Karekod; BTÜ Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğine göre;
1. İlaçlar,
2. Ara ürünler,
3. Tıbbi besin destekleri üzerine konulacaktır. Tıbbi cihazlar ve Majistral ilaçlar kapsam dışındadır. Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız

Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.

İTS bir ilaç güvenliği aracı olarak tasarlanmış olduğu için karekod; ürünler ve hastane ambalajlı ürünler üzerine konulacaktır. Tanıtım numuneleri üzerine karekodun konulması mecburi değildir.

İTS'nin amaçları;

  • Farmakovijilans,
  • Sahte ilaçlardan ve sahte ambalajlardan korunma,
  • Politika oluşturmaya esas olarak veri oluşturma olarak sıralanabilir.
İTS İlaç Takip Sistemi Geçiş Süreci Nasıldır

İlaçların izlenebilirliğinin sağlanması ve izleme iki ayrı konu olarak ele alınmıştır.

a) Öncelikle Ambalaj ve Etiket Yönetmeliği'nde gereken değişiklikler yapılarak 02.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre, 01.01.2009 tarihine kadar bütün ürünler için karekod basılabilir hale gelecektir. Bu tarihten sonra bütün ilaçlar karekodlu olarak üretilecek, karekodsuz ürünler piyasaya sürülemeyecektir.

Bu tarihten önce üretilmiş ürünlerin piyasada karekodsuz halde satılabilmesi için, yönetmelikte en geç 01.01.2010 tarihi belirlenmiştir. Bu süre zarfında piyasadaki ürünlerin yönetimi ürünün ruhsat/izin sahibi tarafından yapılacaktır.


b) İzlemenin yapılabilmesi için bir sistem çalışması sürmektedir. Bu çalışma tamamlandığı zaman bütün ürünler hakkında bilgiler sistem üzerinde bulunacaktır. Sistem çalışmaları SGK ve diğer paydaşları da kapsamaktadır.

İTS İlaç Takip Sistemi Süreç Takvimi İlaçlarda karekod uygulaması, yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklik ile, 02.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üretim yerleri ve işlem merkezlerinin karekodlu çalışmaya uyumu için 01.06.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Bu tarihten sonra üretilen veya ithal edilen ürünlerin karekod taşıması mecburidir. 01.06.2009 tarihinden sonra üretilen ürünler mutlaka karekodlu üretilecek ve bu tarihten sonra üretilen karekodsuz ürünler piyasada satılamayacaktır.

Taşıma birimlerinin etiketlenmesi için 01.06.2010 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten sonra üretici veya ithalatçıların sevk edecekleri ürün kolilerinde "koli etiketi" bulunması mecburidir. ! Bu mecburiyet ecza depolarından eczanelere yapılan sevkiyatlarda kullanılan paketler ve taşıma ambalajlarını kapsamamaktadır.

01.06.2009 tarihine kadar üretilmiş olan ve ecza depolarında veya eczanelerde bulunan kupürlü ürünler 01.01.2010 tarihine kadar satılabilecektir. Bu tarihten sonra karekodu bulunmayan ürünler hiçbir surette satılamayacaktır!

Yukarıdaki bilgilere göre proje uygulamasında herhangi bir gecikme söz konusu değildir. İTS'nin sağlıklı bir başlangıç yapması için diğer paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. SGK yazılımlarının İTS uyumu konusunda çalışmalar ileri safhadadır. Halen eczane ve hastane yazılımlarının uyumlaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Sistem bu gelişmelere göre, 2009 başında çalışıyor olacaktır.Tüm uygulamaların İTS ile test yapmaları için altyapı sağlanmıştır. Üreticilerimizin yazılımlarının İTS uyumu sağlandıktan ve İTS sistemi çalışmaya başladıktan sonra ürünlerini karekodlu halde piyasaya vermelerinin sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

01 Temmuz 2008 tarihli yönetmelik değişikliğinde geçici madde hükümlerine göre, üretici ve ithalatçıların yapmaları gereken ambalaj değişikliklerini 01.01.2009 tarihine kadar onay beklemeksizin bildirmeleri beklenmektedir. Bu bildirimlerden önce yapılan çalışmalar taranıp its@iegm.gov.tr adresine gönderilirse çalışmalar değerlendirilebilecek, ITS ekibi firmalara çalışmalar hakkında tavsiyelerde bulunabilecektir. Yapılan son değişiklikte bu tarihte bir uzatma gündeme gelmemiştir, İlgililerin buna göre davranması gerekmektedir.

Ambalaj dizaynlarında karekod, örnek olarak basılmış halde gösterilecektir. Eski ambalajlara karekod uygulanması durumunda karekod yine örnek olarak basılacak ve kupür "KAREKODLUDUR" veya "K.KODLU" şeklinde iptal edilmiş olarak bildirilecek, bunun yanında yeni bir dizayn yapılmış ve bildirimi yapılacaksa yeni dizaynlarda karekod yine örnek olarak basılacak ve kupür bulunmayacaktır.

Hangi ürünler izlenecektir


Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğine tabi olan ürünler izlenecektir.

Bunlar; reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, ara ürünler ve besin takviyeleridir.

Tıbbi cihazlar, sarf malzemeleri ve kozmetikler kapsam dışındadır.     

GLN numaralarının kullanım yeri nedir?

GLN global bir yer tanımlayıcı numarasıdır. Bu sistem içinde üretim yerleri, ithalatı yapan firmalar, ecza depoları ve eczaneleri tanımlamak üzere kullanılacaktır.

Uygulama içinde birimleri tanımlamak üzere GLN kullanılacaktır.

Her bir eczanenin bir yer numarası (GLN) numarası olacaktır.

Yer numaralarını Sağlık Bakanlığı verecektir.

DAHA FAZLA CEVAP İÇİN TIKLAYINIZ

 

İzleme Sistemi Nasıldır


İlaçların izlenmesi her kutunun şeceresinin çıkarılması anlamına gelmektedir.Kurulacak merkezi sistem, her kutu ilacı gittiği her noktadan bildirim alarak izlemeyi hedeflemektedir.

İzleme Sağlık Bakanlığı'nca yapılacaktır.

Bütün ilaçlarda, satılan her kutu için her noktada İlaç otoritesine bildirimler yapılması bir zorunluluk olacaktır.Bildirimler dijital ortamda web servisleri kullanılarak programlardan veya web sayfalarından yapılacaktır.

İlaçların izlenmesi sahte ilaç ve sahte kupür konularında öncelikle caydırıcılık sağlayacaktır.  Farmakovijilans amaçlı izlemede kolaylık sağlayacaktır.

İzleme ve Güvenlik

İzleme yöntemi ile geri ödeme kurumlarınca her kutu ilacın tek sefer ödenmesi sağlanabilecektir.  Bir ilacın şeceresindeki en küçük eksiklik hemen anlaşılabilir ve nereden kaynaklandığı bulunabilir.

Çalınan ilaçlar başka bir eczane tarafından satıldıklarında sistem bunu tespit eder.  Eczane ve depoların çalınan ilaçlarının seri numaraları sistemde tespit edilebilir. İTS Yazılımları için Tıklayınız

 

Sistemin yararları nedir
-Sahte ilaç, kupür ve miadı dolan ilaçların piyasaya sürülmesi önlenecek.

-İlaçların eczanelerin rafında miadının dolması önlenecek. Sistem başladığında ilaçların kaydedilmesi zorunluluğu olmayacak. Sadece satış yapılırken kontrol etme zorunluluğu getirilecek. Ancak Sağlık Bakanlığı, eczacılara girişte ilaçların kaydedilmesini önerecek. Böylece stok ve miat kontrolü yapılabilecek.

-Son zamanlarda eczane soygunlarında büyük artış yaşanıyor. Sistem, çalıntı ilaçların piyasaya sürülmesini de önleyecek.

-Sistemin en önemli faydalarından birisi de ilaç güvenliğini öngörmesi. Vatandaşın elindeki ilaçların da iadesini gerektiren birinci derece ilaç geri çekmeleri artık daha sağlıklı yapılabilecek.

Sahte İlaç Nedir?

Sahte Kupür Nedir? gibi bir çok soru ve cevap içeriğine ulaşmak için tıklayınız

İlaç Takip Sistemi

SGK ve TEB'in talepleri üzerine İlaç Takip Sistemi, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle sadece pilot eczanelerde başlatılacak, pilot uygulama 1 Temmuz - 1 Ekim tarihleri arasında sürecektir. Pilot uygulama süresince, pilot uygulama kapsamı dışındaki tüm eczaneler eskiden olduğu gibi ilaç vermeye devam edecekler, pilot eczaneler ise karekodlu ilaçların İlaç Takip Sistemi'nden onay alarak, geri ödeme kurumlarına satışını yapabileceklerdir.

Bu itibarla, tüm üreticiler tarafından 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren karekodlu olarak üretilen ilaçlar, kupürlü veya sürşarj etiketli olarak piyasaya verilebilecektir. Karekodlu ilaçlarda kupür yoksa, sürşarj etiketi veya kupür şeklinde bir etiket uygulanacak, barkodu bulunmayan ilaçlarda karekod barkod yerine kesilerek satılabilecektir.

Karekodlu üretilen ilaçların satışı hakkında pilot eczanelere bilgi verilecek, üretici ya da ithalatçıların izleyeceği yol hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

İlaç Takip Sistemine uygun olarak geliştirilen ürünümüz Orkestra İTS ile tüm karekod barkod yazma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca İEGM bildirimlerini programımız aracılığı ile yapabilirsiniz. Orkestra İTS hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

İTS İlaç Takip Sistemi

İTS İlaç Takip Sistemi Basında Çıkmış Haberler