İTS İlaç Takip Sistemi

İTS İlaç Takip Sistemi
Ecza Depoları İçin İTS Geçiş Süreci Nasıl Olacaktır?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS'ye entegre olmak zorunlu mudur?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?
İTS İlaç Takip Sistemi Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczane yazılımları almak gerekli mi?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?
İTS İlaç Takip Sistemi Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?
İTS İlaç Takip Sistemi

SGK'nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?

İTS İlaç Takip Sistemi Reçete Kesinleştirme nedir?

 

İTS İlaç Takip Sistemi

Ecza Depoları İçin ITS Süreci


Ecza depoları İlaç Takip Sistemi kapsamında çalışacaklardır. Ecza depoları kendilerine bir karekodlu ürünün geldiği günden önce bu konuda hazırlık yapmış olmalıdırlar.


2.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği değişikliğine ve yayımlanmış olan ilgili kılavuzlara göre, Ecza Depolarının İlaç Takip Sistemi'ne uyumu için aşağıdaki bilgilere göre çalışmaları gerekmektedir:


1. Karekod okuyabilen Barkod okuyucu(lar) edinmek,
2. Halen var olan yazılımlarında karekod uyumunu sağlamak. Buna göre, ürünlerin karekodlu olması halinde ecza deposunun kendi sisteminde bilgilerinin saklanması gerekmektedir. Ecza depoları aldıkları ürünlerin kontrolü, mal hazırlama ve satışta kendilerine en uygun süreçleri tespit etmeleri gerekmektedir.


İlaç Takip Sistemi'ne yazılımların erişmesini sağlamak üzere her ecza deposuna bir kullanıcı adı ve şifre sistem yönetimince tahsis edilecektir.
Her ecza deposu için bir GLN numarası sisteme erişimler için kullanılması gerekmektedir. GLN numaraları olan Ecza depolarının il sağlık müdürlüklerine gidip bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. GLN numaraları olmayanların numaraları bilgilerinin güncellenmesi sonrasında belirlenecektir.

Ecza Depoları İçin ITS Geçiş Süreci